Zaznacz stronę

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej jednoczą siły, by wspierać przedstawicieli zawodów medycznych, ich rodziny i bliskich podczas pandemii COVID19.

Jesteś pielęgniarką, lekarzem, ratownikiem medycznym?

TWOJA RODZINA potrzebuje pomocy, bo jesteś na dyżurze?

TY potrzebujesz pomocy, bo pozostajesz w domowej kwarantannie?

Samorząd zawodowy i Wojska Obrony Terytorialnej wesprą Ciebie i Twoich najbliższych.

Wyszłaś/wyszedłeś na dyżur, zostawiłeś w domu rodzinę, która może potrzebować pomocy lub musisz pozostać w domowej kwarantannie, jesteś seniorką/seniorem, który związał swoje życie zawodowe z medycyną, możesz liczyć na logistyczne wsparcie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak uzyskać pomoc?

Zadzwoń pod numer: tel. 261 883 689 fax.261 883 690

lub

Wypełnij poniższy formularz Za pośrednictwem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych informacja ta trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej z Twojego terenu.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE


ADRES ZAPOTRZEBOWANIA


DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia wsparcia przez Wojska Obrony Terytorialnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
  3. Państwa dane zostaną udostępnione Wojskom Obrony Terytorialnej z Państwa terenu.
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia pomocy.
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu e-mail i numeru telefonu).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby udzielenia pomocy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na konferencję.