Zaznacz stronę
  • Tematem posiedzenia Rady, zwołanej 31 sierpnia w trypie nadzwyczajnym, były nieprawidłowości związane z wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych, jakie nastąpiły w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach, która weszła w życie 1 lipca br.
  • W spotkaniu wzięli udział: Wiceminister Zdrowia – Piotr Bromber, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ – Edyta Gadomska, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w MZ – Jakub Bydłoń oraz zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ – Maciej Karaszewski.
  • Do NRPiP z całej Polski docierają informacje o nieprawidłowym zaszeregowaniu do grup płacowych pielęgniarek i położnych, których kwalifikacje posiadane i uznawane przez pracodawców przed ostatnią nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach, po 1 lipca br. zostały zdeprecjonowane.
  • W naszej ocenie, takie praktyki doprowadzą do pogłębiania kryzysu kadrowego naszych grup zawodowych, które już teraz należą do najbardziej deficytowych na rynku pracy.
  • W poniedziałek 12 września, przedstawiciele NRPiP zostali zaproszeni do wzięcia udziału w spotkaniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem Głównego Inspektora Pracy.
  • Oczekujemy od Państwowej Inspekcji Pracy jednoznacznego stanowiska w sprawie wynagrodzeń kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.