Zaznacz stronę

„W 2004 roku Polska dostosowała do wymogów Unii Europejskiej przepisy dotyczące wykształcenia pielęgniarek i położnych. Od tamtego czasu droga na Zachód stoi otworem, a kwalifikacje absolwentów są uznawane w krajach UE automatycznie. Wnioski o zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, niezbędne do pracy w innych krajach UE, złożyło około 20 tys. osób.

Jako główne powody zmniejszającej się liczby pielęgniarek wskazywane są przede wszystkim niskie pensje oraz niski prestiż zawodu.

Pielęgniarki mają nadzieję, że sytuację poprawią działania rządu, który w grudniu 2018 roku do swoich prac legislacyjnych włączył wieloletnią „Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce” i obecnie pracuje nad zmianami w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej”

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/pielegniarki-w-polsce-deficyt-siegnie-dna-juz-za-piec-dziesiec-lat,935707.html