Menu
„Zawsze marzyłyśmy żeby doczekać czasów aby prowadzić nie pozorowany dialog, tylko dialog taki rzeczywisty. Dialog nie zawsze jest łatwy.”  -Powiedziała Prezes NRPiP Zofia Małas w programie „Money. To się liczy” w którym uczestniczyła również Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Zelazko (nagranie od 22 minuty).
(nagranie od 22 minuty)