27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki. Ustawa zmierza do zintegrowania działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami oraz umożliwienia podjęcia rzeczywistej współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami. Opieka zdrowotna nad uczniami … Czytaj dalej 27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.