Zaznacz stronę

W najnowszym numerze MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 12/2019 przeczytacie o:

Temat miesiąca: Kij w mrowisko – Podyskutujmy!

Podział na młodsze i starsze pokolenia wydaje się już dziś nie wystarczać. Mocno się różnimy nie tylko wiekiem, lecz także – albo przede wszystkim – zbiorem doświadczeń, osadzonych w konkretnym kontekście, np. historycznym. Czy jednak to, że mamy przed sobą różne perspektywy, poglądy na tzw. rzeczywistość i wizję przyszłości, uniemożliwia porozumienie? Zapytaliśmy o to ludzi, których dzieli kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego. Chętnie poznamy i Waszą opinię…

Jestem Pielęgniarką

 • Ważna rola pielęgniarki – pytania, które zadają rodzice szczepionych dzieci
 • Zmiana dzienna, zmiana nocna. Felieton
 • Pacjent z założoną rurką tracheostomijną w domu
 • Profesjonalna opieka nad człowiekiem umierającym
 • Morfina: fakty i mity
 • Bezpieczeństwo podaży środków kontrastowych
 • jesteśmy dumni z naszej autorki
 • Acinetobacter baumanii – groźna bakteria szpitalna
 • Ekspozycja zawodowa po raz kolejny. Zagrożenia epidemiologiczne

Jestem Położną

 • Prestiż zawodowy położnej
 • Przed nami II edycja konkursy „Położna Przyszłości”
 • Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych im. Stanisławy Leszczyńskiej
 • Rośnie liczba urodzeń przez cesarskie cięcie

Rozwój zawodowy

 • Płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek, położnych
 • Czym w świetle prawa jest tzw. testament życia
 • Irena Kosobudzka-Starzec – pielęgniarka i społecznik. Pożegnanie
 • Służba to jej żywioł. Alternatywne ścieżki kariery zawodowej i nowe możliwości

Po dyżurze

 • Szyszynka – władczyni zegara biologicznego
 • Queen Silvia Nursing Award 2019

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 20 lat. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

 • aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 • nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
 • profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
 • praktyczne porady i opinie prawne,
 • sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Pismo znajduje się w bazie Index Copernicus.
Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
Dystrybucja: prenumerata bezpośrednia oraz instytucjonalna.

Każdy numer MPiP

To wiele ciekawych artykułów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Publikujemy je w 6 głównych działach:

 • Temat Miesiąca – branżowi liderzy opinii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy. W 2013 roku na naszych łamach omawialiśmy, m.in.: problem przypadkowych zakłuć, oczekiwania wobec pielęgniarstwa XXI wieku, zakażenia szpitalne oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa.
 • Jestem pielęgniarkąw przystępny i praktyczny sposób omawiamy kwestie programowe, związane z kształceniem w zawodzie. Ponadto nasi autorzy prezentują obowiązujące modele opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
 • Jestem położnąnasze autorki, położne zatrudnione w  wiodących szpitalach położniczych i uczelniach medycznych, dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną, np. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, walczą ze standardami wpływającymi negatywnie na zdrowie matki i dziecka, np. nacinanie krocza, rezygnowanie z kangurowania wcześniaka, niedocenianiem roli konsultantów laktacyjnych.
 • My i świat to prezentacje warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych  za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE. Odpowiadamy na pytania, m.in. o zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, wysokość zarobków, weryfikowanie wiarygodności ofert pośredników pracy, czy szanse na awans pielęgniarek-cudzoziemek.
 • Rozwój zawodowyomawiamy zmiany prawne związane z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzeniem dokumentacji medycznej, zagrożeniami zawodowymi, egzekwowaniem praw personelu medycznego i pacjentów, prezentujemy porady psychologów, dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach; przedstawiamy sylwetki wybitnych pielęgniarek i położnych. W „Strefie studenta” znajdują się istotne informacje dla osób podnoszących swoje kwalifikacje, np. o praktykach zawodowych w ramach Programu Erasmus, studiach pomostowych.
 • Po dyżurzew każdym numerze przedstawiamy porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, a także prezentujemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
 • Aktualności – prezentujemy najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach
  i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu. Omawiamy najważniejsze wydarzenia branżowe, m.in.: wybór Pielęgniarki Roku, wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli naszego zawodu oraz akcje charytatywne z udziałem pielęgniarek i położnych.
Skład Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej

W skład Rady Programowej pisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” wchodzą eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, zawodowo związani z pielęgniarstwem i położnictwem. Nad wysokim poziomem merytorycznym artykułów publikowanych w MPiP oraz linią programową czuwają:

 • Zofia Małas,
 • Ewa Janiuk,
 • Mariola Łodzińska,
 • Jadwiga Klukow,
 • Hanna Kachaniuk,
 • Ewa Molka,
 • Andrzej Tytuła,
 • Barbara Frymorgen,
 • Mariola Głowacka,
 • Elżbieta Grygorowicz,
 • Elżbieta Dróżdż-Kubicka,
 • Cecylia Dolińska,
 • Beata Olejnik.

Kontakt z redakcją

Bożena Czerwińska

redaktor naczelna

adres e-mail: mpip@nipip.pl

b.czerwinska@nipip.pl

telefon: 695 350 774, 22 327 61 69

faks: 22 327 61 60

Kontakt z działem reklamy:

Sławomir Czerwiński tel. 601 058 770

adres e-mail: s.czerwinski@nipip.pl

Adres pocztowy:

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

ul. Pory 78 lok. 10

02-757 Warszawa

error

Podziel się informacją z znajomymi