Zaznacz stronę

Liczba chorych z niewydolnością serca w Polsce wynosi już ok. 1,24 miliona, tj. 3,2% populacji naszego kraju, co oznacza, że co 30 osoba ma rozpoznaną niewydolność serca.  Ponad 40% chorych z niewydolnością serca nie przeżywa 5 lat od rozpoznania, co jest porównywalne do wskaźników przeżycia w chorobach onkologicznych.

Mimo iż wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące opieki nad pacjentami z niewydolnością serca zalecają opiekę multidyscyplinarną prowadzoną przez kardiologa współpracującego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką wyspecjalizowaną w opiece nad chorym z niewydolnością serca, szkolenia i edukacja pielęgniarek w zakresie niewydolności serca były dotychczas w Polsce pomijane. Tymczasem w różnych modelach wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca udokumentowano, że wprowadzenie do praktyki klinicznej kompleksowych rozwiązań uwzględniających edukację pacjenta i zaplanowaną obserwację odległą przekłada się na redukcję ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca, hospitalizacji ogólnej, oraz ma istotny  wpływ na rokowanie pacjentów z niewydolnością serca. W aspekcie wyżej omówionej sytuacji epidemio- logicznej oraz konieczności optymalizacji opieki nad pacjentem z niewydolnością serca należy podkreślić niezwykle ważną rolę pielęgniarki/pielęgniarza edukatora niewydolności serca.

W tym celu został przygotowany Program Edukacji i Certyfikacji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Niewydolności Serca w Polsce pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Niewydolności Serca, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, który jest dostępny na platformie internetowej www.slabeserce.pl . Nadzór merytoryczny nad projektem i funkcję Przewodniczącej Rady Programowej przyjęła i będzie pełnić Pani Profesor Jadwiga Nessler.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca oraz ich rokowania a jego ideą jest przygotowanie pielęgniarek i pielęgniarzy do pełnienia roli edukatorów, tak aby po przebytym szkoleniu samodzielnie mogli przeprowadzać spotkania edukacyjne z pacjentami za pomocą przygotowanej do tego celu interaktywnej aplikacji.

Program certyfikacji obejmuje 12 lekcji przygotowanych przez kardiologów ekspertów w formie webinarów i jest dedykowany dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza. Zaliczenie wszystkich lekcji i zdanie egzaminu certyfikacyjnego umożliwia otrzymanie Certyfikatu Edukatora Pielęgniarki/Pielęgniarza Niewydolności Serca.

Program edukacji pielęgniarek i pielęgniarzy poprzez platformę szkoleniową, powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na portalu slabeserce.pl. Cały proces certyfikacji jest prosty i intuicyjny. W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Uczestnik będzie miał do dyspozycji materiały szkoleniowe zarówno w formie multimedialnej jak i tekstowej. Ostatnim etapem będzie pozytywne zaliczenie sprawdzianu wiedzy/egzaminu, po którym automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat sygnowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Szkolenie jest bezpłatne i będzie miało charakter ciągły.

Serdecznie zapraszamy Państwa do rozpowszechnienia programu Certyfikacji Edukatorów Kardiologicznych wśród Państwa personelu.

Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie wspólnie możemy przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu niewydolności serca, a także w znaczny sposób poprawić jakość życia pacjentów.

prof. Małgorzaty Lelonek – Przewodnicząca Elekt Asocjacji Niewydolności Serca PTK

prof. Jadwigi Nessler  – Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności serca i opieki paliatywnej

error

Podziel się informacją z znajomymi