Zaznacz stronę

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu).
Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie zdalnej (on-line). Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ.
 • Szkolenie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kliknij aby dowiedzieć się więcej oraz przejść do procesu rekrutacji