Menu

Szanowni Państwo,

z załączniku przesyłam link do ankiety dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje, z prośbą o jej wypełnienie oraz przekazanie linku do badania do jak najszerszej grupy odbiorców, podmiotów rynku ochrony zdrowia.

Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście przy wypełnieniu niniejszej ankiety, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, uwzględniali zarówno ocenę Was samych oraz Waszych współpracowników, to znaczy, że jeśli np. osoba wypełniająca ankietę jest pielęgniarką to ocenia również kompetencje w zawodach również lekarza i położnej. Jeśli jest lekarzem ocenia również zapotrzebowanie na kompetencje pielęgniarki i położnej itd.
Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym.

https://goo.gl/forms/qdwOHTEVJEinRPo33

Zachęcam  Państwa do zapoznania się z newsletterami Sektorowej Rady ds Kompetencji, które znajdziecie pod adresem
http://rada.pracodawcyrp.pl/newsletter/

Z wyrazami szacunku

Dr Jolanta Grzebieluch

Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznym

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna