Menu
Telemedycyna i nowoczesne projekty dające szansę na łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych to od kilku lat jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Prof. Tomasz Banasiewicz, chirurg z Poznania, już od 2016 roku pracuje nad innowacyjną aplikacją, która może okazać się przełomowym rozwiązaniem w dziedzinie leczenia ran i fenomenem na światową skalę. Problem jest jeden – pytanie, kto miałby tę aplikację obsługiwać, kiedy lekarze i pielęgniarki są obciążeni pracą, liczba pielęgniarek spada, a te które mamy nie zawsze są przygotowane do nowoczesnych systemów leczenia. (…) W styczniu tego roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało Strategię rozwoju na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa, która powstawała podczas spotkań z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Realizacja strategii ma poprawić sytuację zawodową pielęgniarek i w dłuższej perspektywie – zabezpieczyć społeczeństwo w świadczenia pielęgniarek i położnych na odpowiednim poziomie.

http://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/przyszlosc-telemedycyny-bedzie-zalezec-od-wyksztalconego-personelu_46218.html