Zaznacz stronę

Źródło: stat.gov.pl

GUS opublikował opracowanie „Struktura wynagrodzeń według zawodów”, które jest realizowane co dwa lata.

W raporcie pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Pielęgniarki i położne znalazły się w grupie najmniej zarabiających specjalistów: 4121,40 zł – dla pielęgniarek oraz 4142,36 zł położnych.

W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło 4176,31 zł, zaś w sektorze prywatnym 3841,83 zł. Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają 4193,49 zł, zaś w sektorze prywatnym 3802,94.

Zgodnie z ustawą o płacach minimalnych w ochronie zdrowia docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł.

Współczynnik pracy 1,05 (taki jak pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją) mają także: lekarz, lekarz dentysta bez specjalizacji oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni posiadający specjalizację.

Cały raport do pobrania znajduje się na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2016-r-,4,8.html

Źródło: Medexpress/GUS