Zaznacz stronę

Raporty

Raporty dotyczące pielęgniarstwa i położnictwa

 

Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie
https://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-raport-nipip/
Kwiecień 2018NIPiP
Bezpieczny pacjent kierunki koniecznych zmian systemowych
https://nipip.pl/bezpieczny-pacjent-kierunki-koniecznych-zmian-systemowych/
Lipiec 2017Razem dla zdrowia
RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2017 r.
https://nipip.pl/raport-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-zabezpieczenie-spoleczenstwa-polskiego-swiadczenia-pielegniarek-poloznych-2017-r/
Marzec 2017NIPiP
Raport “Możliwości zapewnienia opieki pielęgniarskiej i położniczej w Polsce – diagnoza i perspektywy”

https://nipip.pl/raport-mozliwosci-zapewnienia-opieki-pielegniarskiej-polozniczej-polsce-diagnoza-perspektywy/

 

Marzec 2017NIPiP
Instytut Zdrowia i Demokracji
Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/12/Raport_2015_NIPiP.pdf
Maj 2015NIPiP