Zaznacz stronę

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.

W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby:

 1. Naczelna Rada;
 2. Naczelna Komisja Rewizyjna;
 3. Naczelny Sąd;
 4. Naczelny Rzecznik.

Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.

Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co 4 lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. określa zasady etyki zawodowej;
 2. zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 3. przyjmuje program działania samorządu;
 4. określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
 5. ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
 6. ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
 7. wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
 8. uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
 9. uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne,
 10. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
 11. określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
 12. udziela absolutorium Naczelnej Radzie.

W siódmej kadencji jest 353 delegatów Krajowego Zjazdu.
Dotychczas Zjazdy odbyły się w następujących latach:
– 1991 r. – 1995 r. – 1999 r. – 2003 r. – 2007 r. – 2011 r. – 2016 r. – 2019 r.

Skład Prezydium VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Wyświetl skład
 1. Sebastian Irzykowski – Przewodniczący Zjazdu
 2. Teresa Kuziara – Wiceprzewodnicząca Zjazdu
 3. Beata Żółkiewska – Wiceprzewodnicząca Zjazdu
 4. Andrzej Tytuła – Sekretarz Zjazdu
 5. Urszula Olechowska – Członek Prezydium
 6. Stanisław Łukasik – Członek Prezydium
 7. Mariola Łodzińska Członek Prezydium

Wykaz delegatów VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Wyświetl listę delegatów
1 Anna Adamczyk Pielęgniarka
2 Ewa Adamczyk Pielęgniarka
3 Danuta Adamczyk – Wiśniewska Położna
4 Danuta Adamek Pielęgniarka
5 Grażyna Aksamit Pielęgniarka
6 Krystyna Amborska Pielęgniarka
7 Anna Andruszkiewicz Pielęgniarka
8 Lidia Andrzejewska Pielęgniarka
9 Jolanta Arendarczuk Pielęgniarka
10 Bożena Augustyn Pielęgniarka
11 Katarzyna Babska Pielęgniarka
12 Maria Bal Pielęgniarka
13 Beata Baliszewska Pielęgniarka
14 Mariola Banaszkiewicz Położna
15 Elżbieta Banaś Pielęgniarka
16 Beata Barańska Pielęgniarka
17 Barbara Bebko Położna
18 Bożena Bednarczyk Pielęgniarka
19 Urszula Bednarek Pielęgniarka
20 Elżbieta Bernaciak Pielęgniarka
21 Magdalena Bielacz Pielęgniarka
22 Irena Bieniek Pielęgniarka
23 Beata Błaszkiewicz Pielęgniarka
24 Aneta Błaszkowska Pielęgniarka
25 Wioletta Bober Pielęgniarka
26 Ewa Bogdańska – Boll Pielęgniarka
27 Wiesława Bogusz Pielęgniarka
28 Dorota Böhm Pielęgniarka
29 Grażyna Bomba Pielęgniarka
30 Łukasz Boniecki Pielęgniarz
31 Iwona Borchulska Pielęgniarka
32 Anna Brodzińska Pielęgniarka
33 Danuta Broncel – Czekaj Pielęgniarka
34 Beata Brzezinka Pielęgniarka
35 Izabela Burzyńska Pielęgniarka
36 Bogumiła Buśko Pielęgniarka
37 Zofia Cerzniewska Pielęgniarka
38 Beata Chilimoniuk Pielęgniarka
39 Ewa Chmielarz Położna
40 Maria Chmielnicka Pielęgniarka
41 Ryszard Chruszczewski Pielęgniarz
42 Urszula Chrzanowska Pielęgniarka
43 Andrzej Chrzęstek Pielęgniarz
44 Bożena Chyla Pielęgniarka
45 Maria Cianciara Pielęgniarka
46 Krsytyna Cieślik Pielęgniarka
47 Renata Cwalina Pielęgniarka
48 Danuta Cyperling Pielęgniarka
49 Barbara Czaja Pielęgniarka
50 Elżbieta Czartoryjska – Kalinowska Pielęgniarka
51 Tomasz Czech Pielęgniarz
52 Bożena Czekalska Położna
53 Jarosław Czepczarz Pielęgniarz
54 Franciszka Czepiel – Kloc Pielęgniarka
55 Zofia Czyż Pielęgniarka
56 Łukasz Czyżewski Pielęgniarz
57 Urszula Czyżykowska Pielęgniarka
58 Maria Danielewicz Pielęgniarka
59 Beata Dąbrowska Położna
60 Anetta Dec – Pindlowska Pielęgniarka
61 Jolanta Dejewska Pielęgniarka
62 Olga Dembicka Pielęgniarka
63 Hanna Dobrowolska Pielęgniarka
64 Cecylia Dolińska Pielęgniarka
65 Ewa Don Pielęgniarka
66 Ewa Doroszkiewicz Pielęgniarka
67 Anita Drążek Pielęgniarka
68 Elżbieta Dróżdż – Kubicka Pielęgniarka
69 Barbara Dudek Pielęgniarka
70 Anna Dudzińska Pielęgniarka
71 Ewa Durawa Pielęgniarka
72 Janina Dziedzic – Płanda Pielęgniarka
73 Urszula Dźwigała Pielęgniarka
74 Wiesława Elzanowska Pielęgniarka
75 Zofia Falerowska Pielęgniarka
76 Helena Falkowska Pielęgniarka
77 Ewa Fejfer – Wirbał Pielęgniarka
78 Teresa Fichtner – Jeruzel Pielęgniarka
79 Ewa Fiega Pielęgniarka
80 Grażyna Flasińska Położna
81 Katarzyna Florek Pielęgniarka
82 Barbara Frymorgen Pielęgniarka
83 Elżbieta Gajowniczek Pielęgniarka
84 Wioletta Galuba Położna
85 Jadwiga Gałuszkiewicz Pielęgniarka
86 Jacek Gawłowski Pielęgniarz
87 Joanna Gąsiorowska Pielęgniarka
88 Mariola Głowacka Pielęgniarka
89 Edyta Głuszek Pielęgniarka
90 Halina Gmaj – Budziarek Pielęgniarka
91 Monika Goldmann Pielęgniarka
92 Marzenna Golicka Położna
93 Alicja Gos Pielęgniarka
94 Kamila Gólcz Pielęgniarka
95 Beata Góralska Pielęgniarka
96 Jolanta Górecka Pielęgniarka
97 Krystyna Górecka Pielęgniarka
98 Katarzyna Grabowiecka Pielęgniarka
99 Krystyna Grabowska Pielęgniarka
100 Maria Grabowska Pielęgniarka
101 Magdalena Gral Położna
102 Bożena Grodny – Wilk Pielęgniarka
103 Barbara Grudnik Pielęgniarka
104 Elżbieta Grygorowicz Pielęgniarka
105 Anna Gryniewicz Pielęgniarka
106 Maria Grzeczna Pielęgniarka
107 Janusz Grzegorczyk Pielęgniarz
108 Hanna Gutowska Pielęgniarka
109 Beata Guzak Pielęgniarka
110 Piotr Hamerlak Pielęgniarz
111 Anna Herodowicz Położna
112 Dorota Hołdyńska Pielęgniarka
113 Henryka Homętowska Pielęgniarka
114 Marzena Huptas Pielęgniarka
115 Elżbieta Iłendo Pielęgniarka
116 Sebastian Irzykowski Pielęgniarz
117 Elżbieta Iwanicka Pielęgniarka
118 Beata Jakimów Pielęgniarka
119 Urszula Jakubowska Pielęgniarka
120 Małgorzata Janiak Pielęgniarka
121 Anna Janiga Pielęgniarka
122 Anna Janik Położna
123 Ewa Janiuk Położna
124 Dorota Janus Pielęgniarka
125 Renata Jasińska Pielęgniarka
126 Ewa Jędzura Położna
127 Lucyna Kabat Położna
128 Jan Kachaniuk Pielęgniarz
129 Iwona Kacprzak Pielęgniarka
130 Agata Kaczmarczyk Pielęgniarka
131 Anna Kaczmarek Pielęgniarka
132 Tomasz Kaczmarek Pielęgniarz
133 Urszula Kalemba Pielęgniarka
134 Maria Kaleta Położna
135 Jadwiga Kałasz Pielęgniarka
136 Agnieszka Kałużna Pielęgniarka
137 Anna Kaptacz Pielęgniarka
138 Anna Karwowska Pielęgniarka
139 Jadwiga Kazus Pielęgniarka
140 Krystyna Klimaszewska Pielęgniarka
141 Iwona Kluczek Pielęgniarka
142 Emilia Kłos-Jasińska Pielęgniarka
143 Hanna Kolasa Pielęgniarka
144 Jolanta Kolasińska Pielęgniarka
145 Jan Kopczyk Pielęgniarz
146 Katarzyna Koperwas – Szafarz Pielęgniarka
147 Joanna Korczyńska Pielęgniarka
148 Bogumiła Kornowicz Pielęgniarka
149 Krzysztof Kosiba Pielęgniarz
150 Teresa Kosicka Pielęgniarka
151 Dorota Kosiorek Pielęgniarka
152 Ewa Kostrz Pielęgniarka
153 Katarzyna Kosuda Pielęgniarka
154 Maria Kowalczyk Położna
155 Danuta Kowalska Pielęgniarka
156 Ewa Kowalska Pielęgniarka
157 Izabela Kowalska Położna
158 Monika Kowalska Pielęgniarka
159 Renata Kowalska Pielęgniarka
160 Wanda Kowalska Położna
161 Małgorzata Kowańska Pielęgniarka
162 Urszula Kraszkiewicz Pielęgniarka
163 Elżbieta Krokocka Położna
164 Anna Maria Król Pielęgniarka
165 Barbara Król Pielęgniarka
166 Teresa Kruczkowska Pielęgniarka
167 Elżbieta Krupiczojć – Graf Pielęgniarka
168 Krystyna Krygowska Położna
169 Jacek Kubiczak Pielęgniarz
170 Marek Kucab Pielęgniarz
171 Małgorzata Kufel Pielęgniarka
172 Anna Kulesza Pielęgniarka
173 Joanna Kulińska Pielęgniarka
174 Danuta Kunecka Pielęgniarka
175 Agnieszka Kurbiel Pielęgniarka
176 Teresa Kuziara Pielęgniarka
177 Sebastian Kuźmiński Pielęgniarz
178 Joalanta Kwas Pielęgniarka
179 Krystyna Kwiatkowska Pielęgniarka
180 Maciej Leki Pielęgniarz
181 Ilona Lesiak Położna
182 Elżbieta Lewandowska Pielęgniarka
183 Izabela Lichańska – Góra Pielęgniarka
184 Grażyna Lorek Pielęgniarka
185 Józef Luberda Pielęgniarz
186 Mariola Łodzińska Pielęgniarka
187 Jolanta Łoś Pielęgniarka
188 Stanisław Łukasik Pielęgniarz
189 Bożena Łuszczyńska Pielęgniarka
190 Jolanta Łysak Pielęgniarka
191 Bernarda Machniak Pielęgniarka
192 Elżbieta Madajczyk Pielęgniarka
193 Ewa Madej Położna
194 Ewa Majchrzyk Pielęgniarka
195 Alina Malinowska Pielęgniarka
196 Barbara Malinowska Pielęgniarka
197 Regina Maliszewska Pielęgniarka
198 Zofia Małas Pielęgniarka
199 Elżbieta Mamińska Pielęgniarka
200 Małgorzata Manikowska Pielęgniarka
201 Beata Marzec Położna
202 Beata Maślanka Pielęgniarka
203 Maria Matusiak Pielęgniarka
204 Maria Matuszek Pielęgniarka
205 Elżbieta Mazur Pielęgniarka
206 Danuta Mazurkiewicz Pielęgniarka
207 Renata Michalska Pielęgniarka
208 Marcin Michlewicz Pielęgniarz
209 Bożena Michniak Pielęgniarka
210 Ewa Mikołajczyk Pielęgniarka
211 Marzena Miller Pielęgniarka
212 Ewa Molka Pielęgniarka
213 Anna Mołczyńska Pielęgniarka
214 Grażyna Morawska Pielęgniarka
215 Wiesław Morek Pielęgniarz
216 Renata Murach Położna
217 Teodor Murawa Pielęgniarz
218 Marcin Nawrocki Pielęgniarz
219 Anna Niechciałowska Pielęgniarka
220 Zofia Nieć – Olejniczak Pielęgniarka
221 Tomasz Niewiadomski Pielęgniarz
222 Agata Nocuń Pielęgniarka
223 Luiza Nowaczyńska Pielęgniarka
224 Agnieszka Nowak Pielęgniarka
225 Jolanta Nowak Pielęgniarka
226 Halina Nowik Pielęgniarka
227 Beata Ochocka Pielęgniarka
228 Urszula Olechowska Pielęgniarka
229 Beata Olejnik Pielęgniarka
230 Maria Olszak – Winiarska Pielęgniarka
231 Maria Pałeczka Pielęgniarka
232 Agata Panas Pielęgniarka
233 Jarosław Panek Pielęgniarz
234 Irena Pawlak Pielęgniarka
235 Marzanna Pelc Pielęgniarka
236 Marzena Pęgiel Pielęgniarka
237 Barbara Piecyk Pielęgniarka
238 Zdzisław Piekarski Pielęgniarz
239 Elżbieta Pleczyńska Pielęgniarka
240 Jolanta Plens – Gałąska Pielęgniarka
241 Danuta Płoszaj – Ziółkowska Położna
242 Małgorzata Pniak Pielęgniarka
243 Paulina Podolska – Słoń Położna
244 Anna Polonek Pielęgniarka
245 Joanna Półtorak- Fus Pielęgniarka
246 Ewa Przesławska Pielęgniarka
247 Joanna Przybek – Mita Pielęgniarka
248 Marek Przybył Pielęgniarz
249 Krystyna Ptok Pielęgniarka
250 Jacek Pudlik Pielęgniarz
251 Barbara Raczak Położna
252 Ewa Raćkos Pielęgniarka
253 Urszula Radecka Położna
254 Zenona Radwańska Pielęgniarka
255 Anna Raj Pielęgniarka
256 Bożena Rasińska Pielęgniarka
257 Władysława Rieger Pielęgniarka
258 Grażyna Rogala – Pawelczyk Pielęgniarka
259 Ewa Rogula Pielęgniarka
260 Dorota Rojsza Pielęgniarka
261 Ewa Romankiewicz Pielęgniarka
262 Beata Rozner Pielęgniarka
263 Monika Rubaszewska Pielęgniarka
264 Joanna Rudek Pielęgniarka
265 Beata Rusin – Hajdasz Położna
266 Krystyna Rzeszowiak Pielęgniarka
267 Teresa Sadownikow Pielęgniarka
268 Monika Sarna Położna
269 Małgorzata Sawicka Pielęgniarka
270 Bogusława Serzysko Pielęgniarka
271 Robert Siedlecki Pielęgniarz
272 Marzena Siek Pielęgniarka
273 Elżbieta Sienkiewicz Pielęgniarka
274 Katarzyna Siepka Pielęgniarka
275 Agnieszka Siporska – Sitko Pielęgniarka
276 Zygmunt Sitko Pielęgniarz
277 Lucyna Siwiec Pielęgniarka
wygaszony Ewa Skiba Pielęgniarka
279 Agnieszka Skowerska Pielęgniarka
280 Irena Skrzypczak Położna
281 Elżbieta Słojewska – Poznańska Pielęgniarka
282 Jan Słysz Pielęgniarz
283 Mirosław Smoleń Pielęgniarz
284 Małgorzata Sobania Pielęgniarka
285 Mirosława Sokół Położna
286 Małgorzata Sokulska Pielęgniarka
287 Jacek Solarski Pielęgniarz
288 Grażyna Stachowicz Pielęgniarka
289 Alicja Stanikowska Pielęgniarka
290 Iwona Stańczuk Pielęgniarka
291 Aldona Stańko Pielęgniarka
292 Agata Stącel Pielęgniarka
293 Wiesława Stefaniak – Gromadka Położna
294 Beata Stępień Pielęgniarka
295 Rafał Sworacki Pielęgniarz
296 Jacek Sytek Pielęgniarz
297 Anna Szafran Pielęgniarka
298 Wiesława Szaniawska Pielęgniarka
299 Marzena Szczepańska Pielęgniarka
300 Bożena Sztajner Pielęgniarka
301 Bogumiła Szymańska Pielęgniarka
302 Grażyna Szymańska Pielęgniarka
303 Agnieszka Szymczak Położna
304 Jan Ślęzak Pielęgniarz
305 Anna Ślifirczyk Pielęgniarka
306 Edyta Ślusarek Pielęgniarka
307 Barbara Świetlik Pielęgniarka
308 Agnieszka Tabor Pielęgniarka
309 Dorota Tekiela Pielęgniarka
310 Bernadeta Tetłak Pielęgniarka
311 Małgorzata Tokarska Pielęgniarka
312 Beata Tomsza Pielęgniarka
313 Barbara Trynkiewicz Pielęgniarka
314 Barbara Tusińska Pielęgniarka
315 Katarzyna Tymińska Pielęgniarka
316 Andrzej Tytuła Pielęgniarz
317 Halina Ulanowska Położna
318 Tadeusz Wadas Pielęgniarz
319 Joanna Walewander Pielęgniarka
320 Dorota Waszczyńska Pielęgniarka
321 Wiesława Welke Położna
322 Sabina Wiatkowska Pielęgniarka
323 Jadwiga Wierzbowska Położna
324 Teresa Wiśniewska Pielęgniarka
325 Ewa Witkowska Położna
326 Teresa Witusik Pielęgniarka
327 Beata Wojciechowska Pielęgniarka
328 Małgorzata Wojciechowska Położna
329 Jacek Wojciechowski Pielęgniarz
330 Ewa Wojcieszek Pielęgniarka
331 Bożena Wojcikiewicz Pielęgniarka
332 Grzegorz Wojdyła Pielęgniarz
333 Danuta Wojewska Pielęgniarka
334 Aleksandra Wojtak Pielęgniarka
335 Anna Wonaszek Pielęgniarka
336 Janusz Woźniak Pielęgniarz
337 Jerzy Woźniak Pielęgniarz
338 Ewa Wrona Pielęgniarka
339 Barbara Wysocka Pielęgniarka
340 Jolanta Zagowałko Pielęgniarka
341 Danuta Zając Pielęgniarka
342 Violetta Zając Pielęgniarka
343 Małgorzata Zalewska Pielęgniarka
344 Wiesława Załuska Pielęgniarka
345 Halina Zarotyńska Pielęgniarka
346 Jadwiga Zasuń Pielęgniarka
347 Małgorzata Zawirowska Pielęgniarka
348 Agnieszka Zborowska Pielęgniarka
349 Kazimiera Zdziebło Pielęgniarka
350 Wiesław Zielonka Pielęgniarz
351 Regina Zimnoch Pielęgniarka
352 Małgorzata Żebrak Położna
353 Beata Żółkiewska Położna

Wyniki wyborów VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Wyświetl wyniki wyborów
Decyzją delegatów VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych:

Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji została
Pani Zofia Małas

Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrana została
Pani Kamilla Gólcz

Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych została
Pani Beata Rozner

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych została
Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk

Na członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wybrano:

Pielęgniarki:
– Adamek Danuta
– Bednarek Urszula
– Borchulska Iwona
– Czech Tomasz
– Czepczarz Jarosław
– Dróżdż – Kubicka Elżbieta
– Frymorgen Barbara
– Gawłowski Jacek
– Głowacka Mariola
– Grabowska Maria
– Irzykowski Sebastian
– Kachaniuk Jan
– Kacprzak Iwona
– Kaczmarek Tomasz
– Król Anna Maria
– Kuziara Teresa
– Łodzińska Mariola
– Matusiak Maria
– Molka Ewa
– Olejnik Beata
– Ptok Krystyna
– Raj Anna
– Stanikowska Alicja
– Sworacki Rafał
– Tetłak Bernadeta
– Walewander Joanna
– Zielonka Wiesław

Położne:
– Adamczyk-Wiśniewska Danuta
– Janiuk Ewa
– Żółkiewska Beata

 

Na członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrano:

Pielęgniarki:
– Adamczyk Ewa
– Arendarczuk Jolanta

– Grabowska Krystyna
– Jakubowska Urszula
– Kowalska Monika
– Maliszewska Regina

– Nawrocki Marcin
– Serzysko Bogusława

– Sobania Małgorzata
– Zborowska Agnieszka

Na członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych wybrano:

Pielęgniarki:
– Błaszkowska Aneta
– Fichtner-Jeruzel Franciszka Teresa
– Goldmann Monika
– Góralska Beata
– Kaczmarek Anna
– Kałasz Jadwiga
– Klimaszewska Krystyna
– Kuźmiński Sebastian
– Łysak Jolanta
– Malinowska Barbara
– Mazur Elżbieta
– Nowak Agnieszka
– Przybek-Mita Joanna
– Ślęzak Jan
– Tymińska Katarzyna

Położne:
– Chmielarz Ewa
– Krokocka Elżbieta
– Madej Ewa

 

Na zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

Pielęgniarki:
– Czepiel-Kloc Franciszka
– Czyż Zofia
– Dziedzic-Płanda Janina
– Falerowska Zofia
– Gos Alicja
– Huptas Marzena
– Łoś Jolanta
– Miller Marzena
– Rasińska Bożena
– Rogula Ewa
– Rubaszewska Monika
– Siedlecki Robert
– Siwiec Lucyna
– Tomsza Beata

Położne:
– Rusin-Hajdasz Beata
– Stefaniak-Gromadka Wiesława