Zaznacz stronę

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat zatwierdził Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pełna treść poprawek zgłoszonych przez Komisję Zdrowia jest dostępna pod adresem: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11484/druk/418a.pdf