Zaznacz stronę

Na ostatnim spotkaniu Komisji Nauki i Rozwoju oraz Komisji Prawa i Legislacji omawiano kwestie kwalifikacji pielęgniarek i położnych, szczególnie w kontekście nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wśród bieżących tematów, omawiane były także kwestie:

  • Pracy pielęgniarki w żłobkach oraz deficyty kadrowe w tym obszarze.
  • Propozycji Ministerstwa Zdrowia dot. pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
  • Pracy położnych na w salach wybudzeń i ich uprawnień związanych z anestezjologią.
„Ponieważ ustawodawca nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, oczekujemy że kwalifikacje te będą uznawane i znajdą swoje odzwierciedlenie w koszyku świadczeń gwarantowanych” – mówi Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP.
„Nowelizacja ustawy wprowadza wiele niepokojących dla nas zmian. W związku z nimi musimy wstrzymać pracę nad standardami i skupić się nad zmianą opisu stanowisk pracy. Podejmujemy także działania, by nasze poprawki – szczególnie dotyczące dysproporcji płacowych – zostały wprowadzone do nowelizowanej ustawy” – wyjaśnia Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP.