Zaznacz stronę

Szczegółowe informacje i dokumenty, które możesz przeczytać:

NIPiP interweniowała do wojewodów w związku z przekazanym pielęgniarkom i położnym skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej. NIPiP wyraziła swój niepokój tym, jak w rzeczywistości wygląda ta praktyka oraz zgłosiła szereg uwag do aktualnie bardzo niedoskonałej procedury. Treść pisma do wojewodów. Pismo przekazano także Ministrowi Zdrowia i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przesłało Informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

 

Dzięki współpracy NRPiP z Naczelną Radą Adwokacką będzie udzielona bezpłatna pomoc prawna pielęgniarkom i położnym, na które zostały nałożone kary finansowe w związku z odmową stawienia się do pracy w związku z decyzją Wojewody.  Pomoc można uzyskać pod numerem: 22-505-25-02