Menu

Pierwsza partia środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w domu pacjenta dotarła już do okręgowych izb pielęgniarek i położnych. 25 marca 2020 r żołnierze Wojska Polskiego rozwozili je po całym kraju.

Pielęgniarki i położne otrzymały je bezpłatnie z inicjatywy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Pielęgniarek i Położnych, do której docierały dramatyczne informacje o braku podstawowych zabezpieczenia, które chroniłoby przed zakażeniem COVID-19. Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.

Dystrybucją środków zajmują się teraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych, skąd mogą je odbierać pielęgniarki i położne realizujące świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w ramach: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarskiej Opieki Domowej Długoterminowej, Opieki Domowej Paliatywno-Hospicyjnej, Opieki Domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych.

Kolejna dostawa środków trafi do pielęgniarek i położnych w przyszłym tygodniu.

Kontakty do okręgowych izb

 

MM