Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 1
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie zwołania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 

Delegaci VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stoją na stanowisku, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powinna zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w połowie VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym ewentualnych zmian regulaminów.

 

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski