Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 11
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK

 

Skierowane do Ministra Zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o pilne podjęcie działań w sprawie uruchomienia środków finansowych z budżetu Państwa dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, na które nałożono dodatkowe zadania potwierdzania danych pielęgniarek i położnych zakładających konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych nie posiadają środków na finansowanie nowych zadań związanych z prowadzeniem SMK, a czynności weryfikacyjne wymagają dużego nakładu pracy, zapewnienia dodatkowych etatów oraz odpowiedniego sprzętu komputerowego.

Brak finansowania nowych zadań przez Ministerstwo Zdrowia może spowodować opóźnienia w weryfikacji danych w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander