Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 13
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych korzystając z ustawowego zapisu do zajmowaniu stanowiska w sprawie stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, pozytywnie ocenia propozycje Ministra Zdrowia w zakresie zmian do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zauważa, że założenia wskazane w projekcie polegające na:

– doprecyzowaniu definicji badania sanitarno-epidemiologicznego, rodzajów badań szczegółowych, które w zależności od potrzeb mogą wchodzić w zakres tego badania oraz sposobu dokumentowania orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych poprzez ponowne wprowadzenie Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

– przepisów wprowadzających Narodowy Program Szczepień Ochronnych wraz z Funduszem Kompensacyjnym,

– wprowadzeniu nowych uprawnień dla pielęgniarek  w zakresie  badania kwalifikacyjnego w przypadku szczepień przeciwko grypie,

przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie zapobiegnia i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas