Zaznacz stronę

Stanowisko nr 4
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wspiera działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, wyrażone w zorganizowanej kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz zapobieżenie likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej i zastąpienia jej nową strukturą – Państwową Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności. W efekcie tej zmiany może w szczególności niepokoić obniżenie kwalifikacji dla pracowników projektowanej Inspekcji poprzez rezygnację z wymogu wyższego wykształcenia weterynaryjnego, specjalizacji oraz odpowiedniego stażu pracy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna słusznie zwraca uwagę, iż obecna propozycja Rządu RP mająca na celu likwidację m.in. Inspekcji Weterynaryjnej może grozić szerokimi konsekwencjami zdrowotnymi dla społeczeństwa.
Jednym z podstawowych zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest zajmowanie stanowiska w sprawie stanu zdrowia społeczeństwa. Uzasadnia to podjęcie przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych stanowiska mającego na celu powstrzymanie zmian legislacyjnych mogących negatywnie wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa.
Uwzględniając powyższe, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych popiera cele kampanii medialnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas