Zaznacz stronę

Stanowisko nr 5

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r.
w Warszawie

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z pismem skierowanym do samorządu zawodowego przez Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszających przedstawicieli dziewięciu ogólnopolskich związków zawodowych, w pełni solidaryzuje się z postulatami przedstawicieli wszystkich grup pracowników reprezentujących zawody medyczne w działaniach podejmowanych w celu uporządkowania systemu ochrony zdrowia, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Bez znaczącego zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia nie można liczyć na poprawę warunków pracy i płacy pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Uważamy, iż najpilniejszą potrzebą jest opracowanie przejrzystego systemu wynagrodzeń oraz form zatrudnienia dla wszystkich zawodów medycznych na poziomie zachęcającym do podejmowania i wykonywania zawodów w Polsce. Jest to potrzeba chwili, gdyż bez dobrze wyszkolonej, doświadczonej, pracującej w bezpiecznych dla pacjenta i personelu warunkach kadry medycznej niemożliwe będzie zapewnienie profesjonalnej opieki społeczeństwu.

 

Z uwagi jednak na podpisane w dniu 23-09-2015r. Porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, które określiło zasady etapowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma możliwości wzięcia czynnego udziału w planowanej manifestacji.

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                             Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                      Zofia Małas