Zaznacz stronę

Stanowisko nr 51

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec wytycznych zawierających podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 w punktach szczepień powszechnych, a także drive-thru (DT)

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza stanowczy sprzeciw wobec opublikowanych w dniu 13 kwietnia 2021 r. wytycznych zawierających podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 w punktach szczepień powszechnych, a także drive-thru (DT), opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Zawarte w wytycznych określenie: „W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące” celowo i całkowicie pomija pielęgniarki, położne i ich posiadane umiejętności, co jest w opinii całego środowiska reprezentującego pielęgniarki i położne dyskryminacją kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Należy zaznaczyć, iż pielęgniarki i położne są w pełni przygotowane do zabezpieczenia całego procesu szczepienia czyli posiadają kompetencje w zakresie nadzoru nad obrotem szczepionek (szczepienia profilaktyczne dzieci i młodzieży), kwalifikacji do szczepień COVID-19, wykonywania procedury szczepienia oraz procedur ratunkowych w sytuacjach nagłych reakcji poszczepiennych.

Wobec powyższego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się o pilne dokonanie zmian w ww. wytycznych i nie ograniczania możliwości tworzenia punktów szczepień w formule drive-thru poprzez spełnienie wymogu posiadania w takim punkcie szczepień wyłącznie lekarza lub ratownika medycznego.

Wiceprezes NRPiP                                                                                       Sekretarz NRPiP

Mariola Łodzińska                                                                                        Joanna Walewander