Zaznacz stronę

 

Положення № 57

Президії Вищої ради медичних сестер і акушерок

від 01 березня 2022 року

щодо драматичної ситуації в Україн

Stanowisko Nr 57

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie dramatycznej sytuacji na Ukrainie

 

 

Президія Вищої ради медичних сестер і акушерок [ВРМСіА] висловлює рішучий су против
щодо нападу військ Російської Федерації на незалежну Україну.

Ми заявляємо про солідарність з нашими колегами-лікарями та громадянами і громадянками України, які зараз зазнають величезних фізичних та душевних страждань будучи жертвами збройного насильства.

Як представники професійного самоврядування медичних сестер і акушерок, ми заявляємо
про нашу готовність допомогти і запевняємо вас у своїй турботі та відданості.

Звертаємося до середовища медичних сестер та акушерок з проханням підтримати
постраждалих від війни з території незалежної України.

Сподіваємося, що жорстокі дії проти беззахисного населення України будуть негайно
припинені.

Prezydium NRPiP wyraża stanowczy sprzeciw wobec ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Deklarujemy solidarność z naszymi koleżankami i kolegami medykami oraz z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, którzy obecnie doświadczają ogromnych cierpień fizycznych i psychicznych, będąc ofiarami zbrojnej przemocy.

Jako przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych deklarujemy gotowość niesienia pomocy oraz zapewniamy o naszej trosce i zaangażowaniu.

Apelujemy do środowiska pielęgniarek i położnych o udzielanie wsparcia ofiarom wojny z terytorium niepodległej Ukrainy.

Wyrażamy nadzieję, że brutalne działania wobec bezbronnej ludności Ukrainy zostaną niezwłocznie zakończone.

Секретар ВРМСіА [підпис] Йоанна Валевандер [Joanna Walewander]
Директор ВРМСіА [підпис] Зофіа Малас [Zofia Małas]

Положення № 5

Sekretarz NRPiP    Joanna Walewander
Prezes NRPiP        Zofia Małas

POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF