Zaznacz stronę

Stanowisko nr 63

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie poparcia Apelu Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie konsolidacji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera działania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie konsolidacji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy dążące do niepołączenia w/w szpitali.

Połączenie podmiotów leczniczych będzie stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych pacjentom.

Wobec powyższego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prezentuje stanowisko jak na wstępie.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas