Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 7

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wnosi o powołanie przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w skład Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołanej na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2016 roku (Dz. Urz. MZ, poz. 127).

Jednym z ustawowych zadań samorządu pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) jest ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady przedstawiciel samorządu pielęgniarek i położnych powinien mieć możliwość uczestniczenia w przygotowaniu analiz i ocen stanu organizacji, poziomu jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, określaniu warunków osiągnięcia wystarczającego poziomu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne z tego zakresu, w tym także przygotowania wymaganych warunków dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas