Zaznacz stronę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim podtrzymuje sprzeciw wobec podejmowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek, pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.

Współczesne pielęgniarstwo to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji i kształcenia. To również zawód zaufania publicznego mający kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa. Działania prowadzące do zmiany modelu kształcenia powinny być oparte na przemyślanej strategii, wypracowanej wspólnie z reprezentantami środowiska zawodowego. Działania te nie mogą jednak polegać na obniżeniu standardów kształcenia i deprecjonowania zawodu na rynku pracy.

Trzy organizacje reprezentujące środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce oraz działające na rzecz ochrony interesów społeczeństwa podtrzymują sprzeciw wobec propozycji powrotu do kształcenia pielęgniarek, pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych. Wyrażone zostało to wspólnym stanowiskiem z dnia 19 lipca 2016 r. w którym zaapelowano do rządu i parlamentu o utrzymanie aktualnie obowiązującego dwustopniowego systemu kształcenia pielęgniarek, tj. studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia.

Należy wskazać, iż utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek  i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych usankcjonowane zostało uchwałą Rady Ministrów
w dokumencie „Polityka wieloletnia państwa na rzez pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

W załączeniu: Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach