Menu

7 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rozmowy dotyczyły prawidłowego wdrożenia i respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

Wspólnym stanowiskiem, Prezydia OZZPiP i NRPiP, podjęły decyzję o powołaniu w województwach Zespołów Kontrolnych mających na celu monitorowanie spełniania przez poszczególnych świadczeniodawców obowiązujących norm zatrudnienia w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Stanowisko z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania na poziomie województw wspólnych Zespołów Kontrolnych w zakresie prawidłowej realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 poz. 2012 ze zm.)Pobierz wersje PDF

MM

Pin It on Pinterest

Podziel się!

Poinformuj swoich znajomych!