Menu

17 września 2019 r. inaugurując Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odbyło się spotkanie decydentów i beneficjentów opieki zdrowotnej, którego celem było określenie możliwości podjęcia działania dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego oraz identyfikacja trwałych rozwiązań w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentem.
Z ramienia Naczelnej Rady Pielęgniarek i i Położnych w spotkaniu uczestniczyła Danuta Adamek – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełna treść notatki