Menu

W dniach 10-12 października 2019 r. w Karpaczu odbywa się III Forum Leczenia Ran połączone z Jubileuszem 10-lecia działalności wydawnictwa Evereth Publishing. Pierwszego dnia Forum podczas uroczystej gali rozdano statuetki: Kryształowy Evereth: Ekspert Edukacji w Medycynie dla najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz edukacji w medycynie.

Forum Leczenia Ran to spotkanie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ortopedów oraz przedstawicieli innych specjalizacji, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemem trudno gojących się ran. Uczestnicy konferencji poznają interdyscyplinarne podejście do tematu, obejmujące najważniejsze aspekty dotyczące postępowania z raną: problematykę poszczególnych schorzeń, antyseptykę i opatrunki, a także nowoczesne metody leczenia.

Tegorocznej edycji Forum towarzyszyła gala, podczas której rorzdano nagrody dla najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz edukacji w medycynie. Statuetki Evereth: Ekspert Edukacji w Medycynie otrzymały m. in. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP.

Forum Leczenia Ran to cykl ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowych dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, którzy w swojej codziennej praktyce zawodowej spotykają się z problemem leczenia ran trudno gojących się. Patronat nad cyklem ogólnopolskich konferencji oraz trzeciej edycji Forum Leczenia Ran objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

MM