Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1876/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2021

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020,  poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2021.

§ 2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

 Zofia Małas

 Załącznik do Uchwały nr 1876/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2021

WojewództwoOkręgowa Izba Pielęgniarek i PołożnychPriorytetowe szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w roku 2021
DolnośląskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

1Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
7Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Kujawsko-pomorskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

1Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
LubelskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Zamościu

1Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
2Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
LubuskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

1Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
3Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
4Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
ŁódzkieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

1Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
7Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
MałopolskieMałopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

1Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
7Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
8Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
MazowieckieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

1Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
3Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
7Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
8Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
9Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
10Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
11Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
12Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
13Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez.Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
OpolskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu1Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. 
PodkarpackieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

1Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
PodlaskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

1Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
PomorskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

1Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
4Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
ŚląskieBeskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

1Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
7Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
8Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
9Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
10Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
11Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
12Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
13Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
14Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach1Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Warmińsko-mazurskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

1Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez.Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
WielkopolskieOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

1Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
6Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
ZachodniopomorskieSzczecińska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

1Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
2Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

 

error

Podziel się informacją z znajomymi