Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1876/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2021

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020,  poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2021.

§ 2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

 Zofia Małas

 Załącznik do Uchwały nr 1876/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2021

Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Priorytetowe szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w roku 2021
Dolnośląskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
7 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
8 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Kujawsko-pomorskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

1 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Lubelskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Zamościu

1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Lubuskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

1 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
3 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
4 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Łódzkie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
7 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Małopolskie Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
7 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
8 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Mazowieckie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
3 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
7 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
8 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
9 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
10 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
11 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
12 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
13 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Opolskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez.  
Podkarpackie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
4 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Podlaskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Pomorskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

1 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
4 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Śląskie Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

1 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
5 Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
6 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
7 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
8 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
9 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
10 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
11 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
12 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
13 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
14 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Świętokrzyskie Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Warmińsko-mazurskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Wielkopolskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

1 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
5 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
6 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Zachodniopomorskie Szczecińska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
2 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych