Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1128/VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z
dnia 20 marca 2018 r.

 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

 1. Irena Mroczkowska, Aleksandra Parecka – kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,
 2. Tomasz Niewiadomski, Krystyna Kusztal – kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
 3. Alicja Stanikowska, Janusz Woźniak, Irena Mroczkowska – kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
 4. Emilia Kłos- Jasińska, Aleksandra Kasperczak – kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego dla pielegniarek,
 5. Alicja Stanikowska, Krystyna Kusztal – kursspecjalistycznySzczepienia ochronne dla pielęgniarek,
 6. Aleksandra Balcerzyk, Małgorzata Pięt – kursspecjalistycznySzczepienia ochronne dla położnych,
 7. Izabela Fątowicz, Maria Matuszek – kursspecjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek,
 8. Monika Krężel, Marzena Skalska – Spychała – kursspecjalistyczny Leczenie ran dla położnych,
 9. Tomasz Kaczmarek, Janusz Woźniak, Wojciech Ławniczak – kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych,
 10. Elżbieta Czapla, Jadwiga Malińska – kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych,
 11. Tomasz Niewiadomski – kurs specjalistyczny Dializoterapia dla pielęgniarek,
 12. Jolanta Plens – Gałąska, Małgorzata Matuszewska – kurs dokształcający Porty naczyniowe,
 13. Tomasz Kaczmarek, Irena Mroczkowska – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 14. Joanna Woźniak, Iwona Norek, Barbara Matczak – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek,
 15. Wiesława Piotrowska, Elżbieta Tomaszewska – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 16. Danuta Staszewska – Kryślak, Danuta Domalewska – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek,
 17. Beata Wilaszek, Lucyna Szczucińska – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP  Prezes NRPiP
Joanna Walewander   Zofia Małas