Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1131/VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem ds. opieki długoterminowej i paliatywnej oraz z Zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP do opracowania procedury świadczenia gwarantowanego „Leczenie ran przewlekłych” dla pielęgniarek

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołuje:

  1. Panią Mirosławę Młynarczyk jako eksperta,
  2. Panią Agnieszkę Wołowicz jako eksperta,

do współpracy z Zespołem ds. opieki długoterminowej i paliatywnej oraz z Zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP do opracowania procedury świadczenia gwarantowanego odrębnie finansowanego „Leczenie ran przewlekłych” dla pielęgniarek.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiPPrezes NRPiP
Joanna WalewanderZofia Małas