Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1171/VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze:

1. Magdalena Kotlarz– kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne, kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych, kurs specjalistyczny Szczepienia noworodków dla pielęgniarek i położnych

2. Renata Sylwia Zakrzewska- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek.

3. Lucyna Jęczała- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych, kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych, kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

4. Agnieszka Bryś- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Wykonywanie konikopunkcji i odbarczanie odmy prężnej dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

5. Anna Tracz- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych, kurs specjalistyczny Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych, kurs specjalistyczny Opieka nad osobami stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPW), kurs specjalistyczny Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek.

6. Alicja Spaczyńska-Ratajczak- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

7. Iwona Biernacka- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

8. Grażyna Czetowicz- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu nowotworów dla pielęgniarek i położnych, kurs specjalistyczny Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek.

9. Agnieszka Wójcik- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek.

10.  Ewa Olechnowska- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z przewlekłą obtracyjną chorobą płuc (POChP) dla pielęgniarek.

11.  Teresa Florczyk- kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek.

12.  Donata Szemetiłło- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Kompresjoterapia dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek.

13.  Grażyna Goss- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych.

14.  Bogna Glant- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas