Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1250/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu:

1.    Beata Ćwiękała– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

2.    Marta Sutryk- kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

3.    Ewa Piskała- kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych, kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek

4.    Iwona Drążkiewicz- kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

5.    Ewa Linowska- kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

6.    Agata Król- kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek.

7.    Renata Florek- kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych.

8.    Dorota Szaraniec- kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych.

9.    Teresa Piechna- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

10.  Marzena Szczechowicz- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi