Zaznacz stronę

Uchwała nr 1308/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Lp. Podmiot leczniczy Imię i nazwisko przedstawiciela
1. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Ciechocinku Małgorzata Zawirowska
2. SP ZOZ MSWiA w Krakowie Roman Orzechowski
3. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Hanna Kolasa
4. SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Dorota Liput
5. SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Maria Matusiak
6. SP ZOZ MSWiA w Koszalinie Bożena Wojcikiewicz
7. SP ZOZ MSWiA w Łodzi Agnieszka Kałużna
8. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu Ewa Wojciechowska
9. SP ZOZ MSWiA w Kielcach Jacek Gawłowski
10. SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu Anna Szafran
11. SP Wielospecjalistyczny ZOZ MSWiA w Bydgoszczy Katarzyna Florek
12. SP ZOZ MSWiA w Opolu Stefania Szewczuk
13. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Jolanta Plens-Gałąska
14. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach Katarzyna Strzelecka

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas