Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1373/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1308/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 1308/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez nadanie nowego brzmienia w  § 1. w:

– ppkt 3 poprzez wykreślenie następującej treści „3.SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Hanna Kolasa„  i wpisanie w ppkt 3 następującej treści „3. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku- Magdalena Osiak”.

– ppkt 14  poprzez wykreślenie następującej treści: ”14. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach-Katarzyna Strzelecka” i wpisanie w ppkt 14 następującej treści „”14. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach -Jarosław Czepczarz”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska