Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1374/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Lp.Podmiot leczniczyImię i nazwisko przedstawiciela
1.SP ZOZ MSWiA w Zielonej GórzeWeronika Rozenberger
2.SP ZOZ MSWiA w LublinieAndrzej Tytuła
3.CSK MSWiA w WarszawieHanna Kolasa

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiPWiceprezes NRPiP
Joanna WalewanderMariola Łodzińska

 

error

Podziel się informacją z znajomymi