Zaznacz stronę

Uchwała nr 14

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

Na podstawie art. 20 pkt 6 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w § 1 i § 2 Uchwały nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, nadając im nową następującą treść:
„VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala liczbę członków poszczególnych organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:
1) Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2) 45 Przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

3) 30 członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
– w tym 27 pielęgniarek i 3 położne.

Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

2) 10 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych:
1) Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

2) 18 członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
– w tym 15 pielęgniarek i 3 położne.

2. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala liczbę 16 zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – w tym 14 pielęgniarek i 2 położne.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu                                Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła                                 Sebastian Irzykowski