Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1405/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Interoperacyjności

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje następujących przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Tomasz Krzysztyniak-członek Prezydium NRPiP,

– Arkadiusz Szcześniak-Główny Informatyk NIPiP

jako przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Interoperacyjności działającym przy Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                           Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                      Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi