Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1484/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie podjęcia współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy projekcie Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 916) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych postanawia podjąć współpracę z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy projekcie Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety.

§ 2. Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety jest projektem naukowym, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa procesu farmakoterapii realizowanego przez pielęgniarki i położne. Efektem końcowym ww. projektu będzie wspólne opracowanie modelu interdyscyplinarnej i bezpiecznej farmakoterapii w polskim systemie opieki zdrowotnej w formie projektu rozporządzenia określającego standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w farmakoterapii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                                                                                  Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                              Zofia Małas