Menu

Uchwała Nr 148/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 560/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uchwały nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa przewidujące składanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w formie elektronicznej postanawia uchylić uchwałę nr 560/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uchwałę nr 55/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas