Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1540/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

  1. Tatiana Wojciechowska, Krystyna Cymar, Grażyna Ziarnik, Brygida Frymark, Tomasz Aszyk, Henryka Kobylarz, Anna Kosowska, Elżbieta Rojek, Marzena Barton, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Beata Gronowska, Monika Jasinowska, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Grażyna Stachowicz, Anna Lignowska, – kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek;
  2. Marzena Łońska, Ewa Uss, Gabriela Konarska, Marzena Olszewska – Fryc, Beata Gronowska – Kurs specjalistyczny Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek;
  3. Marzena Olszewska – Fryc, Elżbieta Skowrońska – Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek;
  4. Marzena Olszewska – Fryc, Ewa Morzuch, Anna Ciemińska, Wioletta Mędrzycka- Dąbrowska – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek;
  5. Dorota Pehnke – Sosnowska, Dorota Kawiak, Ewa Lisius, Joanna Żołnowska, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Marzena Barton, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Anna Lignowska – kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych;
  6. Monika Łęgosz, Katarzyna Lemke, Ewelina Kupniewska, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko – kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych;
  7. Anna Małecka – Dubiela, Anna Zaremba-Duszota, Ewa Morzuch, Anna Ciemińska, Elżbieta Bielska, Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, Grażyna Ziarnik, Tomasz Aszyk, Jarosław Osypiuk, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Beata Gronowska, Marzena Barton, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Grażyna Stachowicz, Anna Lignowska – kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych;
  8. Anna Małecka – Dubiela, Anna Zaremba – Duszota, Anita Kapelusz, Wioletta Mędrzycka- Dąbrowska, Anna Grochowska, Małgorzata Brdękiewicz, Dorota Pehnke – Sosnowska, Elżbieta Bielska, Marzena Miller, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Beata Gronowska, Marzena Barton, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Anna Lignowska – kurs specjalistyczny  Resuscytacja oddechowo-  krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych;
  9. Renata Latała – Makuch, Rusińska Mariola, Wioletta Mędrzycka- Dąbrowska, Anna Fiedorowicz, Tomasz Aszyk, Jarosław Osypiuk, Anna Ciemińska, Ewa Morzuch, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Beata Gronowska, Monika Jasinowska, Marzena Barton, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Grażyna Stachowicz, Anna Lignowska – kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych;
  10. Rusińska Mariola, Grażyna Ziarnik, Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, Tomasz Aszyk, Jarosław Osypiuk, Anna Ciemińska, Ewa Morzuch, Marzena Olszewska – Fryc, Krystyna Paszko, Beata Wieczorek – Wójcik, Beata Gronowska, Monika Jasinowska, Marzena Barton, Ewa Bogdańska – Bóll, Ewa Wodzikowska, Grażyna Stachowicz, Anna Lignowska- kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas