Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1571/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1347/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 1347/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego poprzez:

– wykreślenie w ust. 1 § 1 następującej treści: „1. Dorota Kania -kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych” i wpisanie ust. 1 § 1 następującej treści: ”Jadwiga Słodkowska- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas