Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1578/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji
w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie:

1.    Iwona Chochół – kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,  kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych.

2.    Alicja Kosiarska- kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas