Zaznacz stronę

Uchwała nr 16

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru uzupełniającego członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji wybrana została następująca osoba:
Pielęgniarka:
– Błaszkowska Aneta
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła Sebastian Irzykowski

 

error

Podziel się informacją z znajomymi