Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1715/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej:

1. Weronika Rozenberger – 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.

2. Urszula Bednarek -20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.

3. Krystyna Górecka – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ  w Warszawie.

4. Jacek Wojciechowski – Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.

5. Małgorzata Sowa – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas