Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1872/VII/2021
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. oraz zmieniona uchwałą nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018r. oraz zmieniona uchwałą nr 1616/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. oraz zmieniona uchwałą Nr 1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2019 r.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2018, poz. 916 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842) uchwala się co następuje:

  1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmienionej uchwałą nr 272/VII/2017r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. oraz zmienionej uchwałą nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. oraz zmienionej uchwałą nr 1616/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. oraz zmienionej uchwałą Nr 1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2019 r. poprzez nadanie nowego brzmienia wniosku stanowiącego załącznik do tej uchwały.
  2. Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander

Mariola Łodzińska

Pobierz załącznik do uchwały