Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1893/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 marca 2021 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:

 1. Kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek:
 • Agnieszka Donica,
 • Violetta Hultajska,
 • Wirginia Tomczak.
 1. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych:
 2. Tomasz Kaczmarek,
 3. Anna Niechciałkowska,
 4. Irena Mroczkowska.
 1. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek:
 • Anna Niechciałkowska,
 • Irena Mroczkowska,
 • Wojciech Ławniczak.
 1. Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek:
 • Danuta Mańka,
 • Krystyna Kusztal,
 • Emilia Kłos-Jasińska,
 • Grażyna Adamska-Galemba.
 1. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych:
 • Janusz Woźniak,
 • Wiesław Morek,
 • Monika Krężel,
 • Irena Mroczkowska.
 1. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek:
 • Wiesława Piotrowska,
 • Izabela Fątowicz.
 1. Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych:
 • Małgorzata Wojciechowska,
 • Irena Skrzypczak.
 1. Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych:
 • Joanna Woźniak,
 • Małgorzata Matuszewska,
 • Alicja Stanikowska
 1. Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych:
 • Magdalena Sobalik,
 • Tomasz Niewiadomski,
 • Anna Niechciałkowska.
 1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych:
 • Wojciech Ławniczak,
 • Irena Mroczkowska,
 • Małgorzata Mateuszewska.
 1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych:
 • Monika Krężel,
 • Małgorzata Wojciechowska,
 • Wiesław Morek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas