Menu

Uchwała Nr 195/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych z powodu śmierci

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 42 ust 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) oraz uchwały, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po dokonaniu weryfikacji danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w piśmie o sygn. DEP-VIII.5801.5.53.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w ramach realizacji uchwały Nr 118/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażania zgody na aktualizację danych w rejestrze pielęgniarek i położnych przez Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych oraz z uwagi na brak informacji o przynależności do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych, w przypadku 146 członków samorządu, wygasza się prawo wykonywania zawodu osobom wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązuje Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas